Hội chợ Công thương Vùng Tây Nguyên

Từ ngày 30/6 đến ngày 5/7/2023 tỉnh Đắk Nông tổ chức hội trợ, HTX cũng có gian hàng tại hội trợ. Vậy mong các thành viên ai có sản phẩm gì mang lên trưng bày bán cùng HTX mình đăng ký thương hiệu 17 sản phẩm. Đ/c Tuấn thông báo rộng rãi cho thành viên ai có sp mang lên giới thiệu cùng bán với HTX. Đồng thời cổ vũ cho gian hàng của HTX nhé./.